Права клієнта та юридична інформація
POLICY
Публічна оферта

Даний Договір публічної оферти є офіційною пропозицією Продавця на адресу необмеженого кола осіб укласти з Продавцем договір про постачання товарів дистанційним способом на умовах, передбачених цією офертою, шляхом створення замовлення в Інтернет-магазині на сайті https://femka.store/
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Інтернет-магазин - відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на офіційному сайті за адресою https://femka.store/ який дозволяє ознайомитися з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати тощо, зробити відповідне замовлення та ін.
Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, який розмістив в Інтернет-магазині інформацію про товар та послуги, що їм реалізуються. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про товари та послуги. Найменування Продавця вказується у документах на передачу Товару Покупцеві.
Оферта - пропозиція Продавця укласти цей Договір публічної оферти на умовах, викладених у цьому Договорі, адресована необмеженому колу осіб.
Оформлення замовлення - заявка Покупця на покупку Товару, що адресується Продавцю для її виконання та здійснюється за допомогою розміщення Покупцем заявки в Інтернет-магазині, натиснувши на посилання "Замовити" або надання згоди на оформлення замовлення оператору Інтернет-магазину.
Підтвердження замовлення – повідомлення Продавця про отримання замовлення від Покупця та прийняття такого замовлення до виконання.
Покупець - будь-яка особа, яка акцептувала цю публічну оферту.
Сторони - сукупна назва Продавця та Покупця.
Товар - будівельні та оздоблювальні матеріали, інструменти та комплектуючі, будь-які інші товари, інформація про які розміщена в Інтернет-магазині.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір публічної оферти є публічним Договором відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців.
1.2. Факт оформлення Покупцем замовлення (натисканням на посилання "Замовити", або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет-магазину) відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України вважається акцептом цього Договору Покупцем.
1.3. Договір, укладений на підставі акцепту Покупцем цієї оферти, є Договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків та/або застережень.
1.4. Адміністрація Інтернет-магазину в будь-який час, без повідомлення, може вносити зміни до цього Договіру, матеріалів та інформації, що містяться в Інтернет-магазині. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності за неактуальність інформації на сайті, будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання ресурсу Інтернет-магазину.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Продавець зобов'язується передати на умовах цього Договору Товар у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти Товар у власність та сплатити його на умовах цього Договору.
2.2. Продавець та Покупець підтверджують, що цей Договір не є фіктивним, уявним правочином, угодою, яка вчиняється під впливом насильства або обману.
3. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Прийняття Покупцем пропозиції укласти договір (акцепт) здійснюється шляхом оформлення замовлення на товар в інтернет-магазині. Моментом укладання Договору є підтвердження замовлення Продавцем.
3.2. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов цього Договору, у тому числі згоди Покупця з отриманням матеріалів рекламного характеру засобами комунікації (в т.ч. але не виключно – електронною поштою, мобільним зв'язком).
4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Інтернет-магазин або за допомогою оператора Інтернет-магазину.
4.2. При реєстрації в Інтернет-магазині або при замовленні Товару за допомогою оператора Інтернет-магазину, Покупець зобов'язаний надати таку інформацію про себе:
- прізвище, ім'я, по батькові Покупця;
- Контактний телефон Покупця;
- електронну адресу для зв'язку з Покупцем;
- адреса доставки Товару (у разі потреби доставки Товару).
4.5. Оформлення Покупцем замовлення здійснюється натисканням на посилання "Замовити" або шляхом підтвердження здійснення замовлення оператору Інтернет-магазину відповідно.
Оформлення Покупцем замовлення та подальша передача його до виконання означає достатнє та повне ознайомлення Покупця з ціною Товару, технічним характеристикам Товару, його функціональними можливостями, інформацією про терміни постачання та умови гарантійного обслуговування.
4.6. Замовлення вважається прийнятим Продавцем та підлягає виконанню після підтвердження останнім замовлення (підтвердженням є повідомлення Продавця, направлене за допомогою засобів зв'язку Покупцю).
У разі відсства замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі з причин, що не залежать від Продавця, Продавець має право анулювати зазначений Товар із замовлення Покупця та повідомити про це Покупця.
4.7. Будь-які відомості про Товари, що містяться на офіційному веб-сайті Продавця, мають інформаційний характер і не можуть сприйматися як такі, що повною мірою передають усі властивості та характеристики Товару. У разі виникнення у Покупця питань щодо властивостей та характеристик Товару, перед замовленням Товару йому необхідно звернутися за консультацією до оператора Інтернет-магазину.
5. ЦІНА ТОВАРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ
5.1. Ціна, за якою реалізується Товар - зазначається у документах на передачу Товару Покупцеві.
Продавець залишає за собою право змінювати ціни на Товари в односторонньому порядку. При цьому ціни на замовлені Покупцем Товари (після підтвердження замовлення Продавцем) зміні не підлягають.
5.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем у готівковій (у разі отримання Товару на складах-магазинах Продавця або відділеннях поштових служб) або безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця. Валюта розрахунків – гривня.
5.3. Покупець зобов'язаний сплатити замовлений Товар у строки, погоджені Сторонами при оформленні замовлення.
5.4. При безготівковій формі оплати зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з зарахування коштів на поточний рахунок Продавця (його філії).
5.5. Якщо Товар реалізується зі знижкою, інформація про наявність та розмір знижки розміщується на офіційному веб-сайті Продавця, і має інформаційний характер. Ціна, за якою реалізується Товар зазначається відповідно до п. 5.1. Знижки не підсумовуються та не додаються до інших знижок.
6. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ
6.1. Зобов'язання Продавця передати Товар Покупцеві виникають з моменту направлення Покупцю підтвердження замовлення.
6.2. Терміни передачі Товару Покупцеві погоджуються Сторонами у кожному конкретному випадку та фіксуються у підтвердженні замовлення. Дата поставки Товару вказується у накладних на Товар.
6.3. Товар може бути переданий Покупцеві на одному зі складів-магазинів Продавця (перелік яких вказаний у розділі «Контакти» Інтернет-магазину) або доставлений Покупцю за адресою, вказаною останньою. При постачанні Товарів Покупцеві за вказаною ним адресою перевезення таких Товарів здійснюється за рахунок Покупця.
Доставка Товару Покупцеві здійснюється:
6.3.1. за адресами складів-магазинів Продавця (самовивіз);
6.3.2. транспортом Продавця за вказаною Покупцем адресою;
6.3.3. за допомогою перевізника (службою поштового відправлення, службою доставки, кур'єрською службою та ін.) до пункту видачі або за вказаною Покупцем адресою.
При доставці Товару за допомогою перевізника, Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії перевізника (в т.ч. вартістю доставки).
7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
7.1. Покупець має право на повернення Продавцю Товарів зі шлюбом або дефектами, якщо він не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, розміром або з інших причин не може бути здійснено повернення, кожен клієнт був поінформований про товар і мав візуальний контакт з продуктом на Новій Пошті . Покупець має право на повернення Товару неналежної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, за винятком дня покупки. Повернення Товару неналежної якості проводиться, якщо він не використовувався та збережений його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий разом із проданим Товаром (чек про купівлю, виданий компанією Нова Пошта).
7.2. Індивідуальні замовлення не мають повернення, тому що принт робитиметься індивідуально під замовника, у разі шлюбу з принтом або в самому гаманці може бути видана фінансова компенсація у розмірі до 30%
7.3.Перелік Товарів, що підлягають поверненню:
1) Якість принту відповідає картинці на сайт/фото у соціальних мережах.
2) Фізичне пошкодження (у такому разі має бути фото/відео фіксації на відділенні Нової Пошти з датою та часом
3) Не відповідає опису товару на сайті
7.4. Розгляд вимог Покупця, зокрема. щодо повернення Товару здійснюється за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України (в т.ч. письмової заяви).
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
8.1. Продавець має право:
- у будь-який час вносити зміни до цього Договіру, матеріалів та інформації (в т.ч. про Товари), що пропонуються в Інтернет-магазині;
- відмовитися від укладання Договору публічної оферти за відсутності в нього можливостей продати Покупцеві відповідний Товар;
- здійснювати записи телефонних переговорів із Покупцем;
- призупинити продаж Товарів Покупцю у разі порушення Покупцем своїх зобов'язань (в т.ч., але не обмежуючись, не здійснення оплати за замовлений Товар) за цим Договором;
- вимагати від Покупця сумлінно виконувати свої зобов'язання за цим Договором;
- без погодження з Покупником, передавати свої права та обов'язки щодо виконання Договору третім особам.
8.2. Продавець зобов'язаний:
- надіслати Покупцеві підтвердження замовлення або повідомити його про неможливість виконати замовлення Покупця;
- передати Товар Покупцеві після здійснення ним оплати за такий Товар;
- перевірити якість та кількість Товару під час його передачі Покупцеві;
- не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам та третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем);
- запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачі її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання замовлень; своєчасно виявляти та припиняти такі факти;
- належним чином виконувати умови цього Договору.
9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
9.1. Покупець має право:
- Зареєструватися в Інтернет-магазині;
- у разі не згоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитися від купівлі Товарів, реєстрації в Інтернет-магазині та будь-яких інших дій, передбачених цим Договором;
- звертатися за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Товару;
- вимагати від Продавця сумлінно виконувати свої зобов'язання за цим Договором;
- Інші права, передбачені чинним законодавством України.
9.2. Покупець зобов'язаний:
- до моменту укладення Договору ознайомитись із змістом та умовами Договору, цінами на Товари, що пропонуються Продавцем в Інтернет-магазині;
- повідомити всі необхідні дані, що ідентифікують його як Покупця та необхідні для реєстрації в Інтернет-магазині шляхом власноручного внесення даних при реєстрації в Інтернет-магазині або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет-магазину, підтримувати їхню актуальність;
- своєчасно сплатити замовлений Товар (та його доставку, у разі потреби доставки Товару);
- належним чином оформити прийняття Товару (в т.ч. підписати та передати Продавцю відповідні документи на отримання Товару), пред'явити документ, що засвідчує особу (особу, уповноважену на отримання Товару);
- перевірити якість та кількість Товару при його отриманні від Продавця;
- не розголошувати будь-яку приватну інформацію Продавця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України; не передавати логін та пароль, отримані при реєстрації, третім особам та самостійно нести відповідальність за невиконання цього зобов'язання;
- належним чином виконувати умови цього Договору.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Покупець, оформляючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцеві інформації про себе (в т.ч., але не виключно інформації, зазначеної в п. 4.3. Договору), а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та погоджується з ними. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що надається Покупцем під час реєстрації.
10.3. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла внаслідок незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання тощо.
10.4. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору обмежується сумою платежу Покупця, який здійснено на підставі цього Договору.
10.5. Гарантія на Товар надається відповідно до гарантії, встановленої заводом-виробником Товару. Продавець не несе відповідальності за псування Товару у випадках, що не визнаються гарантійним заводом-виробником Товару, а також у випадках порушення Покупцем умов зберігання та/або експлуатації Товару.
Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від купівлі Товарів, що є в Інтернет-магазині, та не вчиняти дій, зазначених у п. 4.3, 3.1 цієї Оферти.
Політика конфіденційності
Політика щодо обробки персональних даних 1. Загальні положення Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Боженка Оксана Анатоліївна (далі – Оператор).
Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.
Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту http://paperlab.space.
2. Основні поняття, що використовуються у Політиці
Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна уточнення персональних даних);
Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою http://paperlab.space;
Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій та технічних засобів;
Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;
Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, що самостійно або спільно з іншими особами організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються із персональними даними;
Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певного або визначеного Користувачеві веб-сайту http://paperlab.space;
Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту http://femka.store/ufw;
Надання персональних даних – дії, створені задля розкриття персональних даних певному особі чи певному колу осіб;
Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній чи іноземній юридичній особі;
Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.
3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача
Прізвище ім'я по батькові;
Електронна адреса;
Номери телефонів;
Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика та Google Аналітика та інших).
Дані за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.
4. Цілі обробки персональних даних
Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою надсилання електронних листів.
Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору лист на адресу електронної пошти paperlabshop@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».
Знеособлені дані Користувачів, зібрані за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації.рмації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.
5. Правові основи обробки персональних даних
Оператор обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті http://paperlab.space. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.
Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).
6. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства.
У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора paperlabshop@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».
Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може будь-якої миті відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора paperlabshop@gmail.com з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».
7. Транскордонна передача персональних даних
Оператор на початок здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися у цьому, що іноземним державою, територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають вищезазначеним вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності згоди у письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.
8. Заключні положення
Користувач може отримати будь-які роз'яснення щодо питань, що цікавлять обробку його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти paperlabshop@gmail.com.
У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://femka.store/policy
Made on
Tilda